Nieuws

Op 25 april 2017, over deze onderwerpen: Lokaal sociaal beleid - OCMW

Het was een korte vergadering met weinig of geen  speciale  agendapunten. Raadslid Bruno Pletinck had een agendapunt toegevoegd betreffende de bevlagging WZC Meulenbroek in het weekend van 1 en 2 april. Hij betreurde dat er geen leeuwenvlag was opgehangen naar aanleiding van de doortocht van de …

Op 30 maart 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Een gemeenteraad met 12 punten aan de agenda waaronder deze als belangrijkste : Intergemeentelijke samenwerking TMVS Binnen TMVW werd de sector “Aanvullende diensten” waar aangesloten gemeenten beroep op kunnen doen voor vooral gezamenlijke aankopen, logistiek, projectorganisatie, ICT, e.d …

Op 24 maart 2017, over deze onderwerpen: Lokaal sociaal beleid - OCMW

1. Gunning van de opdracht klassieke en multidosis medicatietoelevering WZC Meulenbroek. Vier firma’s dienden een offerte  in, namelijk Farmazorg  Oudenburg, COOP Aptheken Gent, MDDPharma Lloydspharma  Antwerpen en Pharma Force Sint-Denijs-Westrem. Het gunningscriteria bestond uit 2 faktoren, …