Nieuws

Op 21 februari 2017, over deze onderwerpen: Lokaal sociaal beleid - OCMW

Tijdens deze vergadering kwamen 3 belangrijke punten aan bod: 1. Schadeclaim Delta Thermic: Delta Thermic, aannemer van verwarming, koeling en sanitair van het nieuwe WZCM, diende op 21/09/15 een schadeclaim in omwille van bedrijfsverliezen geleden ten gevolge van de contractuele uitvoeringstermijn …

Op 25 januari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

OCMW Een gemeenteraad met 16 agendapunten. Jaarlijks weerkerend op de raad van januari is de aktename van de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW en het budget voor het inmiddels gestarte werkjaar. De voorzitter van het OCMW tevens  schepen van Welzijn geeft hierover …

Op 24 januari 2017, over deze onderwerpen: Lokaal sociaal beleid - OCMW

De agenda bevatte geen echt belangrijke punten, maar ik ga toch een samenvatting geven van wat er besproken is. De gunning voor de levering en plaatsing van nieuwe overgordijnen voor SF De Durme werd unaniem toegewezen aan de firma Cotese uit Dendermonde gezien zij de meest gunstige prijsofferte …