Nieuws

Op 9 juni 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Er is de jongste maanden heel wat gezegd en geschreven over publieke mandaten en vergoedingen. Bij N-VA Hamme worden sinds het aantreden van de verkozen mandatarissen op 1 januari 2013 volgende mandaten en presentiegelden opgenomen. Gemeenteraadsleden : Jan De Graef – Lotte Peeters – Jan Laceur – …

Op 1 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Voorafgaand aan de gemeenteraad was er een buitengewoon moment voor de N-VA-fractie. Marie-Jeanne De Clercq legde de eed af als OCMW-mandataris om te zetelen in de OCMW-Raad in opvolging van Bruno Pletinck. Een plechtigheid met een korte receptie in aanwezigheid van gemeenteraadsvoorzitter, OCMW …

Op 31 mei 2017, over deze onderwerpen: Lokaal sociaal beleid - OCMW

  - Het Vlaams  Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) gaf zijn goedkeuring voor de bouw van het masterplan en verlenen van subsidiebelofte voor de krib. Aanvankelijk werden 56 plaatsen aangevraagd maar er werden er maar 33 goedgekeurd. De VIPA-subsidie bedraagt 789.404,36 …

Blikvangers

  • N-VA Hamme bezoekt het overstromingsgebied in Kastel

    Zaterdag 29 juli 2017 om 14:00 uur in Taverne Vissershof, Stuyfbergen 6 te Moerzeke-Kastel. Sigma- en Scheldegids François Van den Broeck zal de wandeling begeleiden. Iedereen is welkom ! De wandeling is gratis en zal ongeveer 2:30 uur duren. Voor de wandeling hoeft men niet in te schrijven. Voor de liefhebbers is er een etentje voorzien in Taverne Vissershof. Zie verder in agenda.